Polityka prywatności Royal Cruises Sp. z o.o.

Polityka Prywatności Royal Cruises Sp. z o.o. i należących do niej serwisów internetowych www.royalcaribbeancruises.pl, www.celebritycruises.pl oraz www.azamaraclubcruises.pl

Od dnia 25 maja 2018r. zmieniają się przepisy o ochronie danych osobowych i zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO/GDPR) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, także zwane RODO).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania danych osobowych przez Royal Cruises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16/4, 00-349. Spółka jest zarówno administratorem jak i podmiotem przetwarzającym dane osobowe.

 1. Serwisy należące do Royal Cruises Sp. z o.o. zbierają trzy rodzaje danych o końcowych użytkownikach:

a:) dobrowolne zapisy na newsletter, gdzie przyszły subskrybent podaje jedynie adres mailowy, na który będzie, po mailowym potwierdzeniu zapisu, otrzymywać newslettery wymienionych stron internetowych
b:) dane osobowe klientów Spółki, którzy podpisują ze spółką umowę i przekazują Spółce dane osobowy w celu realizacji umowy zakupu imprezy turystycznej
c:) dane pochodzące z tzw. plików cookies, tutaj WIĘCEJ INFORMACJI

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe w celu wykonania umów oraz realizacji zadań w interesie publicznym.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Wydawca przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 1. Przetwarzanie danych w państwach trzecich i odbiorcy danych

Spółka może przekazywać dane osobowe klientów do Royal Caribbean International, właściciela floty Royal Caribbean, Azamara Club Cruises oraz Celebrity Cruises w celu wykonania umowy zakupu imprezy turystycznej a także innym podmiotom w celu wykonania obowiązku zakupu obowiązkowego ubezpieczenia turystycznego.

 1. Czas przechowywania danych
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia umowy –  na czas trwania umowy lub do zakończenia procesu dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wydawcy
  W każdym momencie przetwarzania danych Royal Cruises Sp. z o.o. kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych lub chcieliby Państwo skorzystać z innych przysługujących Państwu praw dotyczących danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy na adres: info@rccl.pl.

 1. Prawo do zmiany i usunięcia danych osobowych

  Każdemu klientowi i subskrybentowi serwisów należących do Royal Cruises Sp. z o.o. przysługuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do usunięcia lub zmiany danych osobowych, które mu powierzył.Royal Cruises Sp. z o.o.

Katalog 24/25