Jakie rodzaje ubezpieczeń turystycznych są obecnie dostępne na rynku?

Ubezpieczenie turystyczne umożliwia spokojną podróż. Każdy turysta może wykupić polisę, która zapewni mu ochronę w razie choroby, wypadku lub utraty bagażu. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują atrakcyjne propozycje w tym zakresie.

Oferty te są stosunkowo zróżnicowane, co przyczyniło się do przyjęcia zwyczajowego podziału na ubezpieczenia: zdrowotne, samochodu i bagażu. Należą one do grona polis, które są najczęściej wybierane przez podróżujących. W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania ubezpieczeniami turystycznymi. Tendencja ta ma związek ze zwiększeniem ich dostępności. Można je kupić za pośrednictwem internetu, co ułatwia dopełnienie formalności.

Ubezpieczenie zdrowia

Ubezpieczenie zdrowia na okres podróży nie zawsze wymaga wykupienia polisy turystycznej. Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może korzystać z opieki medycznej na obszarze Unii Europejskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego W Narodowym Funduszu Zdrowia. Karta jest wydawana po złożeniu wniosku w oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Turysta podlega leczeniu na takich warunkach, jak obywatel państwa, w którym aktualnie się znajduje. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia pełnego pokrycia kosztów, szczególnie w prywatnych ośrodkach medycznych. Z tego powodu wielu turystów decyduje się na kupienie polisy turystycznej. Ubezpieczenia proponowane przez towarzystwa są bardziej korzystne i bezpieczniejsze, ponieważ zapewniają pełne pokrycie kosztów leczenia. Umożliwiają wykupienie dodatkowych usług, np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku. EKUZ nie daje takiej możliwości.

Ubezpieczenie pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej musi zostać obowiązkowo wykupione. Posiadanie polisy OC jest wystarczające, jeżeli turysta podróżuje w granicach Unii Europejskiej. W przypadku wyjazdu do kraju spoza UE może być wymagana tzw. Zielona Karta. Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy jest dokumentem uznawanym przez rządy państw, których biura narodowe należą do Systemu Zielonej Karty. Pełni on rolę dowodu istnienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem ubezpieczeń obowiązującym w kraju pobytu. System Zielonej Karty zrzesza ponad czterdzieści biur narodowych, m.in. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie bagażu podróżnego jest polisą chroniącą turystę w razie wypadku, zniszczenia rzeczy, kradzieży lub klęski żywiołowej. Obejmuje przedmioty będące w posiadaniu podróżnika. Chroni jego własność i rzeczy wypożyczone, przy czym wypożyczenie musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem. Polisa może nie dotyczyć sprzętu komputerowego, pieniędzy, biżuterii i dzieł sztuki. Wybierając ubezpieczenie bagażu, należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe precyzyjnie określa sytuacje, w których może zostać wypłacone odszkodowanie za utratę lub zniszczenie bagażu. Okolicznością wyłączającą możliwość uzyskania rekompensaty jest przede wszystkim dopuszczenie się zaniedbań ze strony turysty.

Współcześnie można skorzystać z usług turystycznych online. Dokonanie rezerwacji jest bardzo proste i intuicyjne. W podobny sposób można wykupić również ubezpieczenie turystyczne w Signal Iduna. Oferta ubezpieczeń turystycznych obejmuje standardowe propozycje oraz usługi dodatkowe. Turysta ma wówczas możliwość dostosowania ubezpieczenia do swoich potrzeb.

Katalog 24/25